Category Archives: News

บริษัท GFAI Robotic and Innovation Solution (Thailand) Limited ได้ให้การสนับสนุนหุ่นยนต์ต้อนรับอัจฉริยะรุ่น T1 ในงาน Mono29 แถลงข่าวเปิดตัวคอนเสิร์ตปีใหม่พัทยา

         เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564  บริษัท GFAI Robot […]

มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบหุ่นยนต์ต้อนรับอัจฉริยะสแกนวัดอุณหภูมิ จากบริษัท จีเอฟเอไอ โรบอททิก แอนด์ อินโนเวชั่น โซลูชั่น ประเทศไทย จำกัด เพื่อทดลองใช้งาน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริ […]

บริษัท GFAI Robotic and Innovation Solution (Thailand) Limited ได้ให้การสนับสนุนเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ “หุ่นยนต์อัจฉริยะ T1” ให้กับกรมควบคุมโรค เพื่อใช้ประโยชน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม บริษัท GFAI Robotic and Innovatio […]