ติอต่อเรา

ฝ่ายขาย

02-572-8900 ต่อ 1

sales.throbotic@guardforceai.com​

ฝ่ายบริการลูกค้า

02-572-8900 ต่อ 2

sales.throbotic@guardforceai.com​

โชว์รูม

159/11 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานใหญ่

บริษัท จีเอฟเอไอ โรบอทติก แอนด์ อินโนเวชั่น โซลูชั่น ประเทศไทย จํากัด
96 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อการเงิน: 02-973-6000 ต่อ xxx