เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา​

บริษัท จีเอฟเอไอ โรบอททิก แอนด์ อินโนเวชั่น โซลูชั่น ประเทศไทย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2565 เพื่อดำเนินธุรกิจบริการด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะ บริษัทฯเป็นอีกบริษัทหนึ่งในเครือ GFAI ซึ่งบริษัทแม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากบริษัทฯ ในประเทศไทยแล้ว
เรายังมีบริษัทในเครือมากมายที่กระจายอยู่ในหลายประเทศแทบทุกทวีปทั่วโลก

บริษัท จีเอฟเอไอ โรบอททิก แอนด์ อินโนเวชั่น โซลูชั่น ประเทศไทย จำกัดมีจุดเด่นคือการมีโรงงานเป็นบริษัทในเครือ
ทำให้ไร้กังวลเรื่องการควบคุมคุณภาพของหุ่นยนต์และสามารถพัฒนาต่อยอดความสามารถของหุ่นยนต์ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้
เรายังมีทีมเทคนิคที่คอยให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายอยู่ทั้งหมด 21 แห่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาค ครอบคลุมทั่วประเทศไทย
(ปัจจุบันเราติดตั้งหุ่นยนต์ไปแล้วมากกว่า 1,000 ตัว ครอบคลุมมากกว่า 65 จังหวัดทั่วประเทศไทย) Infographic